De klarinetsectie repeteert door

Vakantie of niet, de klarinetsectie van het harmonieorkest weet van geen ophouden. Op de gebruikelijke repetitiedag van het harmonieorkest werd gisteren, 4 augustus 2020, door een aantal leden van de klarinetsectie, bij een van de leden thuis, gerepeteerd.

Corona-proof

Op een veilige afstand van elkaar en met voldoende ventilatie werd tijdens de groepsrepetitie aandacht besteed aan zaken waar tijdens de reguliere repetitie niet altijd tijd voor is. Er werd met name gewerkt aan de klank en de stemming.

Het is de bedoeling om binnenkort nog een groepsrepetitie voor de klarinetsectie te organiseren, voordat op 18 augustus aanstaande de reguliere repetities van het harmonieorkest weer zullen beginnen. Hoe deze repetities er uit zullen gaan zien, is nog even afwachten nu het Coronavirus toch weer de kop op lijkt te steken.

KVA sluit het seizoen af

Ondanks dat alle jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het 185-jarig bestaan werden afgelast, vierde KVA op vrijdag 10 juli toch nog een klein feestje. Dit jaar niet het traditiegetrouwe concert van beginnersorkest Opmaat, het Studieorkest en de harmonie op het grasveld naast de Groene Engel. Wel werd het verenigingsseizoen afgesloten met een klein feestje voor alle leden van de vereniging. Vanwege de corona-maatregelen dit jaar helaas zonder de partners van de leden.

Jubilarissen en geslaagden

KVA-president Egbert van Ewijk zette tijdens de feestavond enkele jubilarissen in het zonnetje. Carina Joosten werd gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap. Naast de bloemen overhandigde Egbert haar de oorkonde en een speldje van de muziekbond dat wordt uitgereikt bij het 25-jarig lidmaatschap. Sietse Vloet en Pauline Westland werden in de bloemetjes gezet voor hun 12,5-jarig lidmaatschap. Ilse van der Lee, die ook 12,5 jaar lid is, was niet aanwezig.

Nadat de jubilarissen waren gehuldigd, deelde KVA-bestuurslid Mirjam Roode rozen uit aan de jeugdleden die waren geslaagd voor het theorie-gedeelte van het muziekdiploma A of B. Voor het A-diploma waren dat Kyran Zwiers, Thomas Ekkel, Yvaine Vloet, Joep van Rodijnen en Anne Marie Bollen. Hugo Slobben is geslaagd voor zijn B-diploma. De praktijkexamens voor de diploma’s A en B vinden na de zomer plaats.

Verrassing Joyce Vlak

Joyce Vlak is dit jaar tien jaar dirigent van het Studieorkest van Stadsharmonie KVA. Haar voorganger, Felix Verlaar, had het initiatief genomen om haar op een bijzondere manier in het zonnetje te zetten. Alle leden van het Studieorkest hadden afzonderlijk een filmpje opgenomen terwijl ze allemaal hetzelfde muziekstuk speelden. Felix had dit bij elkaar gebracht en gemonteerd tot een prachtig eindresultaat. Joyce was aangenaam verrast. Van Egbert van Ewijk kreeg zij een prachtige bos bloemen voor haar inzet.

Spelletjes en quiz

Voor de jeugd waren er buiten wat spelletjes te doen. Bij de ijskar van Allesandro kon gratis ijs worden gehaald en voor de volwassenen was er ook de mogelijkheid om te genieten van een heerlijk glaasje bubbels. Als afsluiting van de feestavond werd een KAHOOD-quiz gehouden met muziekvragen en vragen over de vereniging. De quiz werd gewonnen door Daphne van Bergen.

Nostalgie

In het repetitielokaal was een nostalgisch hoekje ingericht waar enkele historische foto’s en enkele jaargangen van de programmaboekjes van het KVA Nieuwjaarsconcert konden worden bekeken. In een andere ruimte draaide continu een DVD met fragmenten uit de rijke historie van de vereniging.

Blue Band

Door de Blue Band, die dit jaar het 22-jarig jubileum viert, werd een kort optreden verzorgd.

 

KVA-jeugdorkesten ook van start

Ook de jeugdorkesten van KVA, het beginnersorkest Opmaat en het Studieorkest zijn weer begonnen met de repetities.

Het Studieorkest is begonnen met de eerste nummers voor het nieuwjaarsconcert en Opmaat heeft weer wat leuke oefeningen gedaan om de lipspanning en dynamiek weer beter te maken.

Theorie-examens

Voor een aantal leden worden zaterdag een spannende dag, want zij hebben het theorie-examen voor hun A-examen voor muziek. Voor het praktijkexamen moeten ze nog even wachten tot oktober, maar dit is vast de helft van het examen. Veel succes!

Klarinettist Jo Linsen blaast 85 kaarsjes uit!

Vandaag viert klarinettist Jo Linsen zijn 85ste verjaardag. Toen Jo in 1981 lid werd van Stadsharmonie KVA, begon hij – net als vele andere leden – bij het Studieorkest van KVA. Vanuit zijn woonplaats Heesch reed hij elke vrijdagavond met enkele jeugdleden die ook uit Heesch kwamen naar de repetitie.

Behalve spelend lid is Jo ook secretaris geweest en is hij ook altijd beschikbaar om zaken mee aan te pakken. Bijvoorbeeld rondom het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert, maar ook de instrumentenruimte van KVA werd door Jo van functionele stellages voorzien, toen de vereniging haar intrek nam in De Binnenstad.

Hoewel zijn gezondheid hem de laatste tijd wat in de steek heeft gelaten, blijft Jo vol goede moed en houdt hij hoop om binnenkort zijn hobby weer op te kunnen pakken. Bij Stadsharmonie KVA, maar ook bij het Maaslands Senioren Orkest, waar hij ook een graag geziene muzikant is. Binnenkort verhuist hij met zijn vrouw Hennie naar een nieuwe woning in Heesch.

Jo, het bestuur en de leden van Stadsharmonie KVA feliciteren jou van harte met jouw verjaardag en spreken de hoop uit dat we je snel, in goede gezondheid, weer kunnen begroeten op een repetitie of bij een uitvoering. Maak er vandaag een hele mooie dag van. Proficiat!

De koperblazers zijn ook weer begonnen

Nadat vorige week de houtblazers van het harmonieorkest, Opmaat, het studieorkest en de BlueBand weer van start waren gegaan met de repetities, was het op dinsdag 23 juni de beurt aan de koperblazers van het harmonieorkest.

KVA-president Egbert van Ewijk heette de blazers van harte welkom en sprak zijn blijdschap uit dat er eindelijk, zij het onder de strikte voorwaarden van het Coronaprotocol, weer gerepeteerd kan worden in groepsverband.

Na een welkomstwoordje van KVA-dirigent Marc Kocken gaven om 19.00 uur de trompetten, de trombones en de hoorns de aftrap. Na een korte pauze en schoonmaakronde was het om 20.30 de beurt aan de baritons en de bassen. Tijdens beide groepsrepetities werd gewerkt aan de Glenn Miller Medley en aan Captain America.

Omdat beide groepen samen uit minder dan 30 personen bestaan, werd afgesproken om vanaf 7 juli met beide groepen tegelijkertijd te repeteren.

Ook KamerOsso uit de startblokken

Woensdag 17 juni heeft ook kamerorkest KamerOsso voor het eerst sinds 4 maart weer samen mogen repeteren. Zorgvuldig werden de afstanden gemeten, zeker ook die tussen strijkers en blazers omdat de blazers een grotere ruimte om zich heen moeten hebben dan de strijkers. Gelukkig is de repetitieruimte in basisschool Het Baken groot genoeg om heel het orkest te herbergen.

Voor- en achteraf werd goed schoongemaakt en gedesinfecteerd wat gedesinfecteerd moest worden. KamerOsso is Het Baken heel dankbaar dat we ook nu, na de coronastop, weer van hun gastvrijheid gebruik mogen maken.

En de repetitie? Het was een feestje om na zoveel tijd weer samen muziek te kunnen maken, al is het dan allemaal een beetje anders dan we gewend waren.

We zijn begonnen!

 


Na een abrupt einde van de verenigingsactiviteiten in maart als gevolg van de Corona-uitbraak in Nederland, klonken gisteravond – 16 juni 2020 – weer de eerste klanken van het harmonieorkest. Vanwege de maatregelen helaas nog niet in de voltallige bezetting, maar in twee groepsrepetities van ongeveer tien personen.

Groepsrepetities

Nadat de zaal in gereedheid was gebracht, werd de eerste groep muzikanten door KVA-secretaris Jo Mooren en dirigent Marc Kocken van harte welkom geheten. Er werd gestart met een groepsrepetitie voor de klarinetten. Na een korte pauze, waarin de stoelen werden gereinigd en de repetitieruimte weer ‘Corona-proof’ werd verklaard, kwam om 21.30 uur de tweede groep, bestaande uit het hoog hout en de saxen, aan de beurt. Beide groepen repeteerden een medley van Glenn Miller en de evergreen ‘Summertime’ van George Gershwin.

Coronaprotocol

De afgelopen weken heeft de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KMNO) naarstig gezocht naar mogelijkheden waarop blaasorkesten op een veilige manier weer met repeteren konden beginnen. Dit heeft geleid tot een protocol waaraan het Ministerie van Economische Zaken op 6 juni jongstleden goedkeuring heeft verleend. De opvallendste zaken uit het protocol zijn:

   • • handen reinigen met desinfecterende gel bij binnenkomst
   • • afstand van twee meter tussen de stoelen voor alle blazers
   • • instrumenten uitpakken bij de stoel
   • • instrumentkoffers naast de stoel
   • • geen instrumenten, bladmuziek of lessenaars uitwisselen
   • • niet eten in de repetitieruimte, eigen flesje drinken meenemen
   • • aangewezen looproutes volgen bij binnenkomst en het verlaten van de zaal
  • De richtlijnen uit het protocol zijn via een instructiemail kenbaar gemaakt aan alle leden en in de repetiteruimte hangen posters met de belangrijkste afspraken. Naast de specifieke maatregelen uit het protocol gelden uiteraard ook de algemene richtlijnen van het RIVM waar we inmiddels al een paar maanden aan gewend zijn. En boven alles geldt: gebruik je gezond verstand!
 • Download hier het protocol van de KNMO
  • Enthousiasme

 • Het was voor iedereen even wennen: meteen doorlopen naar je eigen stoel, niet meer van plaats wisselen en na afloop meteen de repetitieruimte verlaten. Maar bij iedereen overheerste toch overduidelijk de blijdschap dat er eindelijk weer begonnen kon worden met wat ons verbindt bij KVA: samen muziek maken!

KVA op YouTube

Omdat we vanwege de Corona-maatregelen voorlopig geen optredens meer kunnen hebben, heeft de PR-commissie het initiatief genomen om steeds wat highlights uit vorige concerten op het YouTube-kanaal van Stadsharmonie KVA zetten.

Je kunt het YouTube vinden via onderstaande link:

YouTube-kanaal KVA

Als voorproefje vind je hier alvast een prachtige versie van Pierrot, van componist Koen De Wolf, uitgevoerd door saxofoniste Karen Falke-Turlings tijdens het KVA Nieuwjaarsconcert van 2018. Het thema was ‘KVA Uit de kunst’.

 

KVA kiest nieuwe secretaris

(Her)verkiezingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gisteravond, dinsdag 9 juni 2020, een nieuwe secretaris gekozen. Jo Mooren volgt Ineke en Jan van den Bogaart op, die de afgelopen jaren samen de functie van secretaris hebben vervuld. Jo Mooren, slagwerker bij het harmonie-orkest, was al eerder bestuurslid van KVA. Tot 2005 was hij als algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor de Materiaalcommissie. De aftredende bestuursleden, Mirjam Roode, Peter van den Berg en Egbert van Ewijk werden alledrie herkozen.

Corona-maatregelen

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond dit jaar, vanwege de Coronamaatregelen, in een bijzondere vorm plaats. Het bestuur en een zevental leden bevond zich in de repetitieruimte van De Binnenstad, terwijl de overige leden van de vereniging de vergadering thuis via een YouTube-livestream konden volgen. Omdat deze manier van vergaderen geen dialoog mogelijk maakte, konden de leden tot een week voorafgaand aan de vergadering hun vragen schriftelijk indienen. Tijdens de vergadering werden de vragen van de leden door KVA-president Egbert van Ewijk beantwoord. Eventuele dringende vragen, die tijdens de vergadering nog zouden rijzen, konden via Whatsapp worden gesteld. Een klein aantal leden maakte van deze mogelijkheid gebruik.

Dankwoord en jubilarissen

Tijdens de vergadering sprak KVA-president Egbert van Ewijk een dankwoord uit aan Ineke en Jan van den Bogaart voor hun inzet de afgelopen jaren. Van Ineke en Jan zal op een later moment, wanneer de Coronamaatregelen dat toelaten, op gepaste wijze afscheid worden genomen. Dat geldt ook voor de jubilarissen: Carina Joosten (25 jaar lid), Ilse van der Lee, Pauline Westland en Sietse Vloet (alledrie 12,5 jaar lid). Ook zij zullen op een later moment nog door de vereniging in het zonnetje worden gezet.

Alternatief ‘jubileumconcert’

Dit jaar bestaat Stadsharmonie KVA 185 jaar. Dat zouden we het hele jaar groots gaan vieren. Voor vandaag, zaterdagmiddag 6 juni 2020, stond het jubileumconcert op de Heuvel in Oss op de agenda. Het zou een van de hoogtepunten worden van ons jubileumjaar. Alle voorbereidingen waren getroffen, het programma was klaar, de muziek was besteld. Toen kwam corona…

Toen duidelijk werd dat het geplande jubileumconcert, net als de meeste van onze jubileumactiviteiten, geen doorgang kon vinden, besloot KVA-dirigent Marc Kocken een alternatief. Hij vroeg de leden van Stadsharmonie KVA om thuis, ieder voor zich, een filmpje te maken terwijl zij de mars Arsenal van Jan van der Roost speelden.

De door de leden gemaakte opnames werden door KVA-bassist Sjoerd van den Berg, geassisteerd door Edwin Siahaija, samengevoegd tot een geheel. Zo kan iedereen die dat wil, via de onderstaande link, genieten van ons muzikale verjaardagscadeau aan Oss. Veel kijk- en luisterplezier gewenst!

Beluister via deze link onze uitvoering van de mars Arsenal