Na een imposante muzikale carrière die ruim 68 jaar geleden begon, heeft Cor Hoorens besloten zijn bariton aan de wilgen te hangen. Dinsdag 25 januari, tijdens de eerste repetitie van het harmonieorkest na de tweede lockdown, is stilgestaan bij zijn afscheid als lid van Stadsharmonie KVA.

Cor begon zijn muzikale loopbaan in 1954 bij Fanfare Eendracht in Diederen. De afgelopen 29 jaar is hij lid geweest van Stadsharmonie KVA. De laatste jaren speelde hij bariton in het orkest. Met name zijn gehoor, dat de laatste tijd wat minder werd, heeft hem doen besluiten om te stoppen als muzikant. In het verlengde daarvan nam hij ook de beslissing om te stoppen met zijn andere activiteiten voor de vereniging en met zijn bestuursfunctie in het Steunfonds KVA.

Jeugdbeleid

Cor was een van de kartrekkers in het succesvolle jeugdbeleid van KVA. Met projecten als Windkracht 6 en de KVA Blazersklas werden de leerlingen op de basisscholen enthousiast gemaakt om zelf ook een blaasinstrument te gaan bespelen. De afgelopen zeven jaar werd hij daarin bijgestaan door klarinetiste Carina Joosten. Zij was het dan ook die Cor tijdens de repetitie toesprak en haar waardering uitsprak over de verdiensten van Cor en de fijne samenwerking.

Dat de vele uren vrijwilligerswerk die Cor aan het jeugdbeleid heeft besteed niet voor niets zijn geweest, blijkt wel uit het feit dat afgelopen dinsdag weer zes jeugdleden vanuit het Studieorkest zijn doorgestroomd naar het harmonieorkest. Ook wat betreft de aanmeldingen voor de Blazersklas heeft KVA niet te klagen. Na het vertrek van Cor komt Carina er niet alleen voor te staan: fluitiste Monique Nagelgast heeft zich aangemeld om Carine te ondersteunen. De afgelopen tijd heeft Cor haar de kneepjes van het vak bijgebracht.

Humor

Toen bij KVA in 2016, tijdens een steekproef van de inspectie Leefomgeving en Milieu, de legionella-bacterie werd aangetroffen in een van de bassen van de muziekvereniging, was Cor het die de taak op zich nam om de lokale pers te woord te staan en uitleg te geven over de ontstane situatie. Gelukkig bleek het hier om een 1 april-grap te gaan in samenwerking met Dtv.

Bekijk hier het Dtv-interview met Cor Hoorens uit 2016.

Dank

Na haar lovende woorden overhandigde Carina Cor een mooie bos bloemen, waarna hij zelf het woord nam. Na nog eens te hebben toegelicht waarom hij had besloten om te stoppen als muzikant, vestigde hij de aandacht op het belang van een goed jeugdbeleid. Hij riep de vereniging op dat ter harte te nemen en moedigde de leden aan om zich in te blijven zetten voor de jeugdprojecten van de vereniging.

Nadat ook KVA-president Piet Coolegem Cor van harte had bedankt voor zijn inzet voor onze vereniging, overhandigde KVA-secretaris Jo Mooren de scheidend muzikant enkele attenties namens de vereniging. De muzikanten van het harmonieorkest, die alles onder het genot van een drankje en een lekkernij hadden aanschouwd, bedankten Cor met een stevig applaus.

Cor, heel hartelijk dank voor alles. We hopen je snel weer eens te zien tijdens een van onze concerten of op een repetitie. Het ga je goed!