(Her)verkiezingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd gisteravond, dinsdag 9 juni 2020, een nieuwe secretaris gekozen. Jo Mooren volgt Ineke en Jan van den Bogaart op, die de afgelopen jaren samen de functie van secretaris hebben vervuld. Jo Mooren, slagwerker bij het harmonie-orkest, was al eerder bestuurslid van KVA. Tot 2005 was hij als algemeen bestuurslid verantwoordelijk voor de Materiaalcommissie. De aftredende bestuursleden, Mirjam Roode, Peter van den Berg en Egbert van Ewijk werden alledrie herkozen.

Corona-maatregelen

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond dit jaar, vanwege de Coronamaatregelen, in een bijzondere vorm plaats. Het bestuur en een zevental leden bevond zich in de repetitieruimte van De Binnenstad, terwijl de overige leden van de vereniging de vergadering thuis via een YouTube-livestream konden volgen. Omdat deze manier van vergaderen geen dialoog mogelijk maakte, konden de leden tot een week voorafgaand aan de vergadering hun vragen schriftelijk indienen. Tijdens de vergadering werden de vragen van de leden door KVA-president Egbert van Ewijk beantwoord. Eventuele dringende vragen, die tijdens de vergadering nog zouden rijzen, konden via Whatsapp worden gesteld. Een klein aantal leden maakte van deze mogelijkheid gebruik.

Dankwoord en jubilarissen

Tijdens de vergadering sprak KVA-president Egbert van Ewijk een dankwoord uit aan Ineke en Jan van den Bogaart voor hun inzet de afgelopen jaren. Van Ineke en Jan zal op een later moment, wanneer de Coronamaatregelen dat toelaten, op gepaste wijze afscheid worden genomen. Dat geldt ook voor de jubilarissen: Carina Joosten (25 jaar lid), Ilse van der Lee, Pauline Westland en Sietse Vloet (alledrie 12,5 jaar lid). Ook zij zullen op een later moment nog door de vereniging in het zonnetje worden gezet.