Tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 september 2021, werd Piet Coolegem verkozen tot nieuwe president van Stadsharmonie KVA.

Piet Coolegem stelde zich enkele weken geleden kandidaat voor de vacante functie van KVA-president. Tijdens zijn arbeidzaam leven was Piet werkzaam in de ziekenhuiswereld, waar zijn focus lag op de organisatie-ontwikkeling. Een competentie die hij bij KVA graag wil inzetten in het kader van het KVA-verbeterprogramma Accelerando2020-21.

Hoewel Piet zelf geen instrument bespeelt, geniet hij enorm van muziek. Stadsharmonie KVA kent hij onder andere van het bijwonen van de KVA Nieuwjaarsconcerten, waar hij – naar eigen zeggen – altijd erg geniet van het muzikale talent dat KVA rijk is.

Kennismakingsrondje

Na zijn kandidaatstelling, die enkele weken geleden bekend werd gemaakt, heeft Piet een kennismakingsrondje langs alle geledingen van de vereniging gemaakt. Hij heeft zich daar voorgesteld en zijn motivatie en ambities uiteengezet.

Nadat Piet tijdens de Algemene Ledenvergadering nog een mondelinge toelichting had gegeven over zijn motivatie om zich kandidaat te stellen, en nadat hij een enkele vraag van de leden had beantwoord, werd door de aanwezige leden over zijn kandidaatstelling gestemd. KVA is zeer verheugd dat de leden hebben ingestemd met de voordracht.

Het bestuur is compleet

Met de benoeming van Piet Coolegem als president, is het bestuur van Stadsharmonie KVA weer compleet. De overige bestuursleden zijn: Jo Mooren (secretaris), Tim Smits (penningmeester), Mirjam Roode (jeugdbeleid), Geerten Broeckaert (PR en communicatie) en Leon Verhoeven (materiaalcommissaris).

Piet Coolegem is momenteel ook voorzitter van de stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving.