Na een abrupt einde van de verenigingsactiviteiten in maart als gevolg van de Corona-uitbraak in Nederland, klonken gisteravond – 16 juni 2020 – weer de eerste klanken van het harmonieorkest. Vanwege de maatregelen helaas nog niet in de voltallige bezetting, maar in twee groepsrepetities van ongeveer tien personen.

Groepsrepetities

Nadat de zaal in gereedheid was gebracht, werd de eerste groep muzikanten door KVA-secretaris Jo Mooren en dirigent Marc Kocken van harte welkom geheten. Er werd gestart met een groepsrepetitie voor de klarinetten. Na een korte pauze, waarin de stoelen werden gereinigd en de repetitieruimte weer ‘Corona-proof’ werd verklaard, kwam om 21.30 uur de tweede groep, bestaande uit het hoog hout en de saxen, aan de beurt. Beide groepen repeteerden een medley van Glenn Miller en de evergreen ‘Summertime’ van George Gershwin.

Coronaprotocol

De afgelopen weken heeft de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KMNO) naarstig gezocht naar mogelijkheden waarop blaasorkesten op een veilige manier weer met repeteren konden beginnen. Dit heeft geleid tot een protocol waaraan het Ministerie van Economische Zaken op 6 juni jongstleden goedkeuring heeft verleend. De opvallendste zaken uit het protocol zijn:

   • • handen reinigen met desinfecterende gel bij binnenkomst
   • • afstand van twee meter tussen de stoelen voor alle blazers
   • • instrumenten uitpakken bij de stoel
   • • instrumentkoffers naast de stoel
   • • geen instrumenten, bladmuziek of lessenaars uitwisselen
   • • niet eten in de repetitieruimte, eigen flesje drinken meenemen
   • • aangewezen looproutes volgen bij binnenkomst en het verlaten van de zaal
  • De richtlijnen uit het protocol zijn via een instructiemail kenbaar gemaakt aan alle leden en in de repetiteruimte hangen posters met de belangrijkste afspraken. Naast de specifieke maatregelen uit het protocol gelden uiteraard ook de algemene richtlijnen van het RIVM waar we inmiddels al een paar maanden aan gewend zijn. En boven alles geldt: gebruik je gezond verstand!
 • Download hier het protocol van de KNMO
  • Enthousiasme

 • Het was voor iedereen even wennen: meteen doorlopen naar je eigen stoel, niet meer van plaats wisselen en na afloop meteen de repetitieruimte verlaten. Maar bij iedereen overheerste toch overduidelijk de blijdschap dat er eindelijk weer begonnen kon worden met wat ons verbindt bij KVA: samen muziek maken!